Propuneri

Obiectivul principal al managementului populației animalelor fără stăpîn ar trebui să fie de a păstra numărul de cîini și pisici la un anumit nivel la care nu este necesitatea de a extermina animalele sănătoase și prietenoase, însă fără a le acumula în adăposturi. Cum ajungem la acest obiectiv depinde foarte mult de situația inițială.

(Too many dogs and cats??. The Problem of Stray Animals, practical and effective management methods, Dorothea Friz, Italia, 2003).

Bazîndu-ne pe practica internațională, pe experiența acumulată precum și pe specificul Republicii Moldova a situației actuale în ceea ce privește managementul populației canine, considerăm că pentru a soluționa problema menționată, trebuie luate următoarele măsuri:

A. Implementarea programelor de prevenire a înmulțirii cîinilor maidanezi

  • de a aplica la nivel municipal programul de control al numărului de cîini fără stăpîn prin metoda Capturare/Sterilizare/Vaccinare/Returnare,
  • de a implementa programe de sterilizare la preț redus sau gratuită a cîinilor care au posesori, în special – cu posesori cu venituri mai mici.

B. Adaptarea legislației actuale

  • crearea un cadru legal (legi, decizii, ordine, regulamente etc.) capabil să reglementeze activitățile ce țin de controlul prin metode umane a numărului de cîini fără stăpîn;
  • legea de protecție a animalelor
  • aplicarea legislației în domeniu.

C. Informarea și educarea populației cu privire la:

  • responsabilitatea în cazul posesiei de animale de companie
  • programe de management al numărului de ciinilor maidanezi.

D. Înregistrare și identificare

  • Implementarea paralel cu celelalte măsuri, a identificării și înregistrării animalelor cu și fără stăpîn, ceea ce va permite o evidență a animalelor pierdute/abandonate, precum și prevenirea acestor cazuri;

E. La nivel de structură

  • de a retrage de la Î.S. ”Regia Autosalubritate” împuternicirile de a se ocupa de problema animalelor fără stăpîn din motiv de necorespundere a profilului de specializare. De a stabili responsabilitatea pentru această sarcină Direcției Veterinare sau a unei structuri nou-create, specializarea căreia ar fi nemijlocit managementul populației de cîinii maidanezi.

De-a lungul mai multor decenii, metodele și procedeele de control a populației canine pe teritoriul țării noastre, din păcate, au rămas în mare parte aceleași: otrăvire, schingiuire în bătaie cu bîte, împușcare, ținere în captivitate fără hrană etc., ca să nu enumerăm altele și mai crude. Asta în pofida faptului că lumea contemporană cunoaște abordări mai puțin dureroase.

Avem în vedere complexul de măsuri care este recomandat de Coaliția Internațională de Management a Animalelor de Companie (ICAM Coalition, www.icam-coalition.org) în ceea ce privește soluționarea problemelor legate de suprapopularea cîinilor și pisicilor maidaneze. Și aici vrem să accentuăm că anume complexul de măsuri, luate simultan de organizațiile/instituțiile statului pot aduce rezultate pe termen lung. Asta deoarece, spre exemplu doar azilurile nu pot rezolva problema data din motiv că dacă nu s-ar aplica sterilizarea animalelor, înregistrarea și identificarea, și ar continua abandonurile animalelor de companie de către posesori, ele pur și simplu s-ar pomeni într-o situație de a fi suprapopulate într-o scurtă perioadă de timp. Sau spre exemplu, aceeași metodă de Capturare-Sterilizare-Vaccinare-Returnare, aplicată fără a implementa sisteme de înregistrare și evidență a animalelor de companie, și fără încurajarea responsabilității posesorilor de animale de companie, nu ar avea rezultate scontate.