Art. 157-158 din Codul Contravențional al R.M. (varianta nouă – din 16.03.2017)

Începînd cu 16.03.2017 au intrat în vigoare noi prevederi ale Codului Contravențional al R.M., printre care și  în ceea ce privește cruzimea față de animale (art. 157); încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale (art. 158), precum și încălcarea regulilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor, precum şi a regulilor zootehnice (1581).

De asemenea, unitatea convențională (u.c.) a fost majorată de la 20 lei la 50 lei.

Considerăm că rămîne a fi necesară elaborarea și implementarea unui cadru normativ mai actualizat în ceea ce privește protecția animalelor, înregistrarea și identificarea lor etc. Spre exemplu, în redactare nouă ”încălcarea cerințelor privind întreținerea animalelor” se sancționează cu amendă de la 48-60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, iar ”aplicarea intenționată a acțiunilor de provoacă dureri sau suferință animalelor” se sancționează cu 12-24 u.c. aplicată persoanei fizice.

Mai jos prezentăm fragmentele extrase din Codul menționat.

 

Articolul 157. Cruzimea faţă de animale

(1) Încălcarea cerinţelor privind întreținerea animalelor, reglementate de legislația sanitar-veterinară, fapt ce poate periclita viaţa ori sănătatea acestora,

se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(2) Aplicarea intenţionată a acțiunilor ce provoacă dureri sau suferinţă animalelor

se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(3) Acţiunile specificate la alin. (1) şi (2) care au avut drept urmare mutilarea sau moartea animalului

se sancţionează cu amendă de la 60 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180  la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(4) Capturarea sau eutanasierea animalelor de companie ori comercializarea animalelor de companie în scopul obţinerii produselor şi subproduselor de la acestea

se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(5) Eschivarea  deținătorului de animale de a supune animalele măsurilor de profilaxie prevăzute în Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii bolilor de la animale la om

se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(6) Deplasarea liberă a cîinilor agresivi sau a celor periculoşi în raza localităţii sau transportarea acestora în transportul public fără lesă şi botniţă

se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.

(7) Omiterea colectării deşeurilor provenite de la animalul plimbat  în spațiul public

se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale.

(8) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat

se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(9) Îndemnarea publică la cruzime față de animale sau justificarea acesteia

se sancţionează cu amendă de la 30  la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60  la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(10) Asmuțirea animalelor de companie la oameni sau la animale

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

    [Art.157 în redacția LP208 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

    [Art.157 modificat prin LP175 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.538]

 

Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale

  • Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale,

se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

[Art.158 al.(1), sancțiunea modificată prin LP208 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

(2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale

se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale.

[Art.158 al.(2), sancțiunea modificată prin LP208 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

(3) Admiterea accesului cîinilor sau al pisicilor în exploatațiile de animale sau în unitățile de procesare, de fabricare ori de depozitare a produselor alimentare, în pieţe și tîrguri, cu excepţia cîinilor de serviciu, a cîinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu dizabilități, precum şi a cîinilor de vînătoare avînd botniţă şi fiind conduşi în lesă de persoane autorizate,

se sancţionează cu amendă de la 30  la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

[Art.158 al.(3) introdus prin LP208 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

 

Articolul 1581. Încălcarea regulilor privind identificarea şi înregistrarea animalelor, precum şi a regulilor zootehnice
(1) Refuzul identificării şi al înregistrării animalelor de către deținători, deținerea animalelor care nu sînt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor normelor sanitar-veterinare, omiterea predării paşapoartelor individuale ale bovinelor sacrificate sau moarte autorității sanitar-veterinare teritoriale,
se sancționează cu amendă de la 2 la 9 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(2) Transportarea animalelor care nu sînt identificate și înregistrate sau fără documentele corespunzătoare, inclusiv paşaportul individual în cazul bovinelor,
se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(3) Omiterea declarării de către deținători la autoritatea sanitar-veterinară teritorială, în termenele stabilite de lege, a cumpărării, inclusiv din import, a vînzării, inclusiv spre export, a morții, a dispariției, a fătării, a sacrificării animalelor
se sancționează cu amendă de la 6 la 15 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(4) Achiziționarea animalelor care nu sînt identificate şi nu sînt înregistrate în baza de date Sistemul de Identificare şi Trasabilitate a Animalelor
se sancționează cu amendă de la 3 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(5) Sacrificarea animalelor care nu sînt identificate
se sancționează cu amendă de la 6 la 18 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(6) Sacrificarea bovinelor identificate şi înregistrate în alte locuri decît în unitățile de sacrificare autorizate de către autoritatea sanitar-veterinar competentă
se sancționează cu amendă de la 6 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.
(7) Producerea şi/sau comercializarea materialului seminal congelat, embrionilor, ouălor de incubație pentru hibrizi comerciali, ouălor de viermi de mătase, icrelor şi larvelor de peşte în afara unităților specializate, autorizate în acest scop, cu excepția instituțiilor ştiințifice,
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(8) Încălcarea normelor tehnologice sau a instrucțiunilor privind însămînțarea artificială
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(9) Monta clandestină
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 30 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(10) Înscrierea intenționată în evidențele zootehnice ori în certificatele privind calitatea materialului de reproducție a unor date eronate privind originea, vîrsta, performanțele productive şi indicii de calitate ai materialului seminal brut, diluat, refrigerat sau congelat
se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.
(11) Omiterea respectării planului de împerechere a bovinelor pentru reproducerea dirijată de reproducători cu valoare genetică ridicată
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

[Art.1581 introdus prin LP208 din 17.11.16, MO441-451/16.12.16 art.879; în vigoare 16.03.17]

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *