Art. 157-158 din Codul Contravențional al R.M. (varianta veche – pînă la 16.03.2017)

Varianta veche (pînă la 16.03.2017)

Articolul 157. Cruzimea faţă de animale
(1) Neasigurarea condiţiilor de zooigienă în întreţinerea animalelor, fapt ce poate periclita viaţa ori sănătatea lor, abatajul şi prelucrarea animalelor prin metode neprevăzute în normele tehnologice de abataj şi de prelucrare se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, în ambele cazuri, de la 40 la 60 de ore.
(2) Cauzarea intenţionată de dureri şi suferinţă animalului, însoţită de încălcarea normelor morale unanim acceptate, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
(3) Acţiunile specificate la alin.(1) şi (2) avînd drept urmare mutilarea sau moartea animalului se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.
(4) Capturarea, comercializarea şi eutanasierea animalelor de companie în scopul obţinerii de produse alimentare, de piei sau blănuri, de făinuri proteice, de alte produse animaliere
se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(5) Eschivarea de la vaccinarea cîinelui contra rabiei se sancţionează cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(6) Circulaţia liberă pe raza localităţii sau transportarea în transportul public de persoane a cîinilor agresivi sau a celor din categoria periculoşi fără lesă şi botniţă se sancţionează cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale.
(7) Neasigurarea curăţirii deşeurilor provenite de la animalul plimbat de proprietar în afara locuinţei se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale.
(8) Vînzarea, participarea la expoziţii, transportarea animalului de companie în alte localităţi fără carnetul de sănătate al animalului se sancţionează cu amendă de pînă la 5 unităţi convenţionale.
(9) Încălcarea termenelor de depunere la poliţie a informaţiei privind deţinerea cîinilor din categoria celor periculoşi se sancţionează cu amendă de pînă la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(10) Refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea animalului în loc neautorizat
se sancţionează cu amendă de pînă la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de pînă la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Articolul 158. Încălcarea regulilor de întreţinere
                           a cîinilor, pisicilor şi altor animale
(1) Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
(2) Plimbarea cîinilor sau altor animale în locuri publice contrar regulilor aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

sursa: lex.justice.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *