Sterilizarea gratuită a animalelor de companie în mun. Chișinău / Бесплатная стерилизация домашних животных в мун. Кишинэу

Este cunoscut deja faptul că sterilizarea/castrarea animalelor de companie e una din măsurile luate în mai multe țări ca modalitate de preveni apariția pe străzi a puilor abandonați. E vorba în special despre prevenirea reproducerii a acelor animale care sunt de rasă comună (fără rasă). E cunoscută situația că deținătorii de animale deseori pur și simplu se pomenesc cu pui nedoriți ale animalelor de companie pe care le dețin. Faptul că o intervenție de sterilizare a unui animal de companie în clinicile veterinare din oraș este costisitoare deseori determină deținătorii de animale să renunțe.

În scopul prevenirii apariției de noi animale fără stăpîn pe străzile orașului, Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău, la inițiativa ”Societății Umane” din Republica Moldova, în colaborare cu Fundația Moldo-Germană pentru Protecția Animalelor ”Laika” a lansat pe 15 decembrie 2016 Programul Municipal de Sterilizare Gratuită a animalelor de companie.

Din motiv că deocamdată doar 1 clinică veterinară participă la acest program (”Laika”, din s. Ciorescu), nu se reușește acoperirea tuturor sectoarelor mun. Chișinău, ci doar Ciocana și Rîșcani. Sperăm că în viitorul apropiat să adere și alte clinici.

Pentru a beneficia de serviciile acestui program, cetățenii sunt rugați fie să apeleze la 022-747520 pentru a se înregistra, fie să completeze ancheta electronică http://dglca.md/cerere-online-pentru-sterilizarea-animalelor-de-companie/

Pentru alte informații referitor la acest program puteți apela 022-241190 (aici se oferă doar informații, nu și înregistrare).

În concluzie, îndemnul nostru este: STERILIZAȚI, NU ABANDONAȚI!

”Mîini grijulii și inimi iubitoare” pentru toți puii pur și simplu NU EXISTĂ. Spre exemplu, o pisică cu toți urmașii ei, pe parcursul a cîțiva ani, pot da naștere a mii de pisici.

Sterilizarea/castrarea animalelor – o intervenție chirurgicală veterinară în urma căreia animalul operat nu se mai poate reproduce.

spay-neuter-pyramid
timp de un an, un mascul și o femelă pot da naștere a 16 pui, iar timp de 6 ani, ei împreună cu toți urmașii lor – a 67000 de pui

 

————————— на Русском

Бесплатная стерилизация домашних животных в мун. Кишинэу

Хорошо известен тот факт, что стерилизация/кастрация домашних питомцев является одной из мер, предпринятых во многих странах мира, как метод предотвращения появления на улицах брошенных котят и щенков. Речь идёт, в частности, о беспородных кошках и собаках. Часто случается, что появление у своих питомцев котят или щенков застаёт врасплох владельцев. Относительно высокая стоимость операции по стерилизации в городских ветеринарных клиниках часто определяет решение владельцев животных отказаться от операции.

С целью предотвращения появления новых случаев брошенных животных на улицах города, муниципальное ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйствo) Кишинёва, по инициативе «Гуманного сообщества» Республики Молдова, в сотрудничестве с Общественной организацией по защите животных «Лайка», запустилo 15 декабря 2016 Муниципальную Программу Бесплатной Стерилизации Домашних Питомцев.

Из-за того, что пока всего лишь одна ветеринарная клиника участвует в данной программе («Лайка», с. Чореску), не удаётся предоставить возможность владельцам всех секторов Кишинева стерилизовать своих кошек или собак, а только Чокана и Рышкановка. Надеемся, что в ближайшем будущем к программе присоединятся и другие клиники.

Чтобы записаться на участие в данной программе, жители должны либо позвонить по номеру 022-747520  и зарегистрироваться, либо заполнить электронную анкету http://dglca.md/cerere-online-pentru-sterilizarea-animalelor-de-companie/

Для другой информации, касающейся данной программы, – телефон 022-241190 (по данному номеру только предоставляется информация, но не принимаются заявки на стерилизацию).

В итоге, наш призыв – СТЕРИЛИЗУЙТЕ, НЕ БРОСАЙТЕ!

«Хороших рук» для всех щенков и котят просто напросто НЕ ХВАТАЕТ. Например, одна пара кошек и их потомки в течение нескольких могут произвести несколько тысяч котят.

Стерилизация/кастрация животных – ветеринарная хирургическая операция впоследствии которой животное не способно более к воспроизведению потомства.

2 comments

    • Vă mulțumim pentru interes și suport. Dar spuneți vă rog, cum și la ce vreți să contribuiți? Mulțumim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *